ACB: Phân tích cổ phiếu ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu

Mã chứng khoán ACB – Phân tích cổ phiếu đầu tư chứng khoán. Phân tích ngân hàng Á Châu ACB

Phân tích cổ phiếu ACB – Phân tích báo cáo tài chính quý 2/2021 Ngân hàng TMCP Á Châu

Phân tích cổ phiếu ACB Ngân Hàng Á Châu
Ngân Hàng Á Châu

Báo cáo kết quản kinh doanh Quý 2/2021: ACB lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6400 tỷ VNĐ tăng 66% so với kỳ năm ngoái.

Nếu tình riêng quý 2/2021 lợi nhuận trước thuế của ACB tăng 72%. Đạt 3200 tỷ VNĐ do NIM nới rộng và các khoản thu nhập phí tăng trưởng tốt. Tổng thu nhập tăng trưởng tốt và cắt giảm nhiều khoản chi phí. ACB đã trích lập toàn bộ 1400 tỷ VNĐ dự phòng cho các khoản nợ tái cơ cấu trong nừa đầu năm 2021 thay vì phân bổ khoản chi phí này trong 3 năm theo quy định tại thông tu 03. Việc này, ACB đã tạo ra một nền tảng vững vàng để xủ lý rủi ro tín dụng liên quan đến dịch bệnh Covid 19

Khoản thu nhập lãi ròng tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ:

Khoản dư nợ tín dụng của ACB đạt 337 ngàn tỷ VNĐ. Tăng 9.4% so với cùng kỳ đầu năm, nhờ khoản tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tăng 10.6% so với đầu năm. Các khoản tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 8% so với đầu năm. ( Chiếm 93% tổng dư nợ trong quý 2/2021). Khoản cho vay đối với các doanh nghiệp lớn tăng 6%.

NIM tăng 50 bps lên 4% nhờ cải thiện CASA chiến 22.9% và LDR 82.4%

Thu nhập phí tăng trưởng rõ rệt. Thu nhập phí ròng đạt 1,3 nghìn tỷ đồng tăng 66 phần trăm so với cùng kỳ. Phí trả trước được phân bổ chiếm 21%, 40% hoa hồng bancassurance

Phân tích mã chứng khoán ACB – Ngân hàng Á Châu. Phân tích cổ phiếu ACB

Tài sản được quản lý chặt chẽ. Tổng dư nợ cho vay , nợ xấu tỷ lệ cải thiện lên 0,7 phần trăm (khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng). So với cuối quý  I/2021 (3 nghìn tỷ đồng).

Từ 8,5 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2021, tổng dư nợ giảm 2,4 phần trăm (khoảng 8,1 nghìn tỷ đồng). Do giảm tổng dư nợ của khách hàng có ít nhất  1 khoản tín dụng tái cơ cấu tại ACB .

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ACB không phân bổ chi phí dự phòng trong vòng 3 năm theo quy định của Thông tư 03. ACB trích lập tất cả cho các khoản vay tái cơ cấu 1,4 nghìn tỷ đồng.

So với 120 phần trăm vào cuối quý I/2021, LLCR tăng lên 204 phần trăm, ước tính dự phòng dư 4,8 nghìn tỷ đồng

ACB chuẩn bị giá đỡ vững chắc để phòng rủi ro tín dụng do ảnh hưởng COVID-19. So với tỷ lệ tổng dư nợ trên tài sản thế chấp ( bất động sản) thì ACB rất thấp khoảng 52 phần trăm.

>Xem>>Cách phân tích báo cáo tài chính đầu tư cổ phiếu

>Xem >> Mở tài khoản đầu tư trái phiếu

Trong quý 2/2021 nhờ khoản hoàn nhập dự phòng đã trích lập, vì vậy chi phí hoạt động giảm 31% so với kỳ trước. Nhưng nếu không tính khoản này thi hệ số CIR của ACB vẫn cải thiện 31% trong quý 2/2021

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo