GMD – Công ty cổ phần Gemadept | Phân tích báo cáo tài chính mã chứng khoán GMD

Giới  thiệu Công ty cổ phần Gemadept – mã chứng khoán GMD:

Công ty cổ phần Gemadept GMD một trong những công ty trong ngành vận tải, kho bãi, vận tải đường thủy. Công ty được thành lập thời kỳ những năm 1990. GMD những năm 1990 lần đầu tiên đưa dịch vụ Container vào cảng biển Việt Nam, GMD đã thực hiện kết nối ngành vận tải biển giữa Việt Nam và các quốc gia.

Với nền tảng là doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực vận tải biển. GMD nắm trong tay và khai thác hệ thống cảng biển, Logistics có quy mô lớn. GMD đã phát triển hệ thống ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước và nước ngoài.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Công ty cổ phần Gemadept GMD

Trong quý 3 năm 2022, GMD đạt mốc kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế tăng 81% so vời kỳ trước. Mặc dù đạt được kết quả kinh doanh khả quan, tuy nhiên trong quý 4/2022 nhu cầu vận tải suy giảm, hàng tồn kho khá lớn. Điều này có thể tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn.

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2022 đạt 1.300 tỷ VNĐ tăng 61.1% và kế hoạch năm 2023 doanh thu đạt 1.339 tỷ VNĐ.

Cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh GMD

Công ty cổ phần Gemadept GMD
Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2022 GMD

Quý 3/2022 GMD duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định, đạt mức tăng trưởng tốt: Doanh thu thuần đạt 993 tỷ VNĐ tăng 37% có với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ VND tăng 80.5%. Luy kế 9 tháng đầu năm doanh thu GMD đạt 2.851 tỷ VNĐ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.058 tỷ VNĐ. Với kết quả đạt trong trong 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 75% kết hoạch đề ra của năm

Đánh giá sự tăng trưởng của GMD

Bước vào 1 năm mới với nhiều kỳ vọng khi hoạt động kinh doanh dần được cải thiện hơn sau mùa dịch Covid 19. Năm 2022 tổng sản lượng hàng hóa lưu thông qua mạng lưới cảng của GMD đạt 2.39 triệu TEU, tăng 25.9%. Gemalink tiếp nối đà tăng trưởng và là động lực dẫn dắt tăng trưởng chính, sản lượng đạt được 900.000 TEU tăng 71% so với kỳ năm ngoái. Với sản lượng đạt được này Gemalink đã giúp cảng phía Nam tăng 35.9%, còn cảng Hải Phòng duy trì đà tăng ổn định quanh mức 10%.

Nhu cầu vận tải biển lớn, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tại Việt Nam tăng 3% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện hơn, và đạt 40.7% trong quý 3/2022, từ mức 36.3% trong quý 3/2021. HIệu quả chi phí được cải thiện do tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm đáng kể từ 18.2% trong quý 3/2021 xuống còn 12.3% quý 3/2022.

Khoản thu nhâp từ công ty liên kết tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng lên 108.9 tỷ VNĐ quý 3/2022. Khoản lợi nhuận tăng này nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ Gemalink và SCSC ( tăng 23%)

Tham khảo thêm:

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo