Những quy định trong giao dịch chứng khoán Lệnh ATO, ATC, LO

Phần 1: Lệnh giao dịch ATO, ATC, LO

Lệnh-ato-atc-lo
Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán: Lệnh ATO ATC LO

Lệnh ATO là gi?:

Là lệnh giao dịch cổ phiếu tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa

Nghĩa là lệnh đặt mua hoặc bán cổ phiếu tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch,mức giá khớp lệnh là giá mở cửa phiên giao dịch

chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ lúc giá mở cửa phiên.

Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong thời điểm so khớp lệnh

Lệnh ATO được nhập vào hệ  thống trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa phiên giao dịch và sẽ bị hủy bỏ sau thời gian xác định giá mở cửa nếu lệnh mua hoặc bán không khớp lệnh

Lệnh ATC là gì?

Đây là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa phiên giao dịch.

Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa phiên giao dịch, nhà đầu tư khi đặt lệnh tại mức giá này thì lệnh chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa phiên.

Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong thời điểm so khớp lệnh

Lệnh ATC được nhập vào hệ  thống trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa phiên giao dịch và sẽ bị hủy bỏ sau thời gian xác định giá đóng cửa nếu lệnh mua hoặc bán không khớp lệnh hoặc không thực hiện hết.

Lệnh LO là gì?

Lệnh LO là lệnh giới hạn – nghĩa là lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại 01 mức giá xác định có thể giá tốt hơn

Lệnh LO có hiệu lực từ lúc nhập vào hệ thống giao dịch đến khi kết thúc phiên giao dịch trong ngày và sẽ tự hủy bỏ nếu lệnh không được thực hiện và không khớp lệnh

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh mua cổ phiếu tại mức giá bán thấp nhất hoặc bán cổ phiếu tại mức giá cao nhất đang giao dịch trên thị trường

Lệnh thị trường khi nhà đầu tư đặt lệnh cần lưu ý các điểm sau:

  1. Chỉ được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục
  2. Đối với lệnh thị trường thì không xác định giá tại thời điểm nhập lệnh
  3. Lệnh thị trường sẽ bị hủy nếu không có lệnh tương ứng so khớp lệnh
  4. Lệnh thị trường có giá được xác định là mức giá tốt nhất của lệnh đối sứng sau khi lệnh được nhập và hệ thống

Để tìm hiểu thêm về các loại Lệnh ATO ATC LO quý nhà đầu tư đọc bản hướng dẫn chi tiết dưới đây

>Xem chi tiết<< Những quy định trong giao dịch chứng khoán và các khái niệm lệnh giao dịch chứng khoán

>Xem tiếp<< những điểm cần lưu ý khi mới đầu tư chứng khoán

Liên hệ tư vấn đầu tư chứng khoán: 08.99.00.1515

Quy định thời gian giao dịch chứng khoán ( Mua/bán cổ phiếu)

Thoi-gian-giao-dịch-ck
Khung thời gian giao dịch chứng khoán
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo