Phân tích cổ phiếu: Cách phân tích cơ bản đầu tư chứng khoán

Phương pháp phân tích cơ bản đầu tư chứng khoán ( Mua/bán cổ phiếu)

Phân tích cổ phiếu –Cách phân tích cơ bản đầu tư chứng khoán

Phương pháp Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán ( cổ phiếu) là một trong những cách phân tích hiệu quả và đạt được lợi nhuận cao, nắm bắt được cơ hội đầu tư nhanh chóng. Đây là phương pháp được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Vậy phương pháp phân tích cơ bản trong đầu tư cổ phiếu là gì? Điểm gì cần lưu ý khi sử dụng phương pháp này trong đầu tư chứng khoán?

Để nắm bắt được phương pháp đầu tư phân tích cơ bản thì nhà đầu tư cần hiểu rõ Khái niệm phân tích cơ bản là gì? Đây là kỹ thuật sử dụng các thông tin cơ bản:  Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty và khả năng tăng trưởng của Công  ty trong tương lai

phân tích cơ bản đầu tư cổ phiếu

Các thông tin hỗ trợ cơ bản: Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động kinh doanh… hỗ trợ nhà đầu tư xác định giá trị nội tại của Doanh nghiệp ( Công ty), hiểu rõ về tình hình kinh doanh của Công ty và đo lường giá trị thực của Doanh nghiệp, (Nắm bắt hiểu rỗ cách thức phân tích cơ bản đầu tư chứng khoán). Nắm bắt được điều này và phân tích kỹ nhà đầu tư sẽ đưa ra được định hướng mục tiêu giá cổ phiếu triển vọng  trong tương lai.

Phương pháp phân tích cơ bản sẽ chỉ ra rất rõ cho nhà đầu tư về tình hình tài chính Công ty và các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân tích cơ bản đầu tư chứng khoán dựa vào những giả định:

  1. Mối quan hệ giữa giá trị cổ phiếu và các yếu tố tài chính có thể xác định được
  2. Mối quan hệ giữa giá trị và các yếu tố tài chính ổn định trong một khoảng thời gian nhất định
  3. Các sai lệch của mối quan hệ sẽ được điều chỉnh lại vào thời điểm thích hợp

Xem thêm<< Hướng dẫn đầu tư chứng khoán và những điểm cần lưu ý

Xem thêm<< Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS

Các yếu tố quan trọng khi sử dụng phân tích cơ bản để mua/bán cổ phiếu

phân tích đầu tư chứng khoán

Ngoài các yếu tố trên thì trong phân tích đầu tư chứng khoán ( mua/bán cổ phiếu) nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp phân tích nhân tố vĩ mô đến nhân tố vi mô ảnh hưởng đến sự biến động giá cổ phiếu:

Mỗi nhà đầu tư có nhận định riêng và có thể đặt mục tiêu cho mỗi lần đầu tư, tùy vào khả năng nhận định và phân tích Doanh nghiệp của nhà đầu tư mà mỗi người có thể lựa chọn 1 trong 5 cấp độ phân tích dưới đây:

Qua các mức độ phân tích trên nhà đầu tư có thể phân loại cổ phiếu thành 5 loại cơ bản sau:

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo