VPB: Phân tích cổ phiếu VPB – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank

Mã chứng khoán VPB – phân tích cổ phiếu ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank

Qua báo cáo kết quả kinh doanh của VPB, nhìn tổng quan thì kết quả khá bất ngờ vì nhiều yếu tố đan xen. Lợi nhuận từ ngân hàng mẹ ước đạt 4.700 tỷ VNĐ ( +123% YoY). Lợi nhuận trước thuế từ công ty con Fecredit thấp hơn giảm còn 320 tỷ VNĐ. Trên cơ sở hợp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 5000 tỷ VNĐ tăng 37% YoY trong quý 2/2021. Ước đạt 9000 tỷ VNĐ tăng 37% YoY trong 6 tháng đầu năm 2021 và hoàn thành 54% kế hoạch đề ra.

Tăng trưởng đền từ công ty mẹ rất tốt nhờ mở rộng mảng cho vay mua nhà, NIM tăng và lãi từ chứng khoán đầu tư 1390 tỷ VNĐ. Trong đó Fecredit có mức tăng trưởng tín dụng giảm, dự phòng cao và NIM giảm.

Bctc
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2021 VPB

VPB – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng: VPbank ( Phân tích mã chứng khoán VPB)

Mảng cho vay bán lẻ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Tổng mức tín dụng của VPB tăng 4.5% YTD ( Tương ứng với 14500 tỷ VNĐ). Nguồn thu đến tư cho vay mua nhà tăng 26.1% tương ứng 9500 tỷ VNĐ, tín dụng cho vay hộ kinh doanh tăng 9.2% và nhóm khách hàng Doanh nghiệp tăng 2.1%.

Dư nợ cho vay tiêu dụng giảm 7.7% YTD tương ứng 4700 tỷ VNĐ.  Cơ cấu cho vay theo ngành có sự thay đổi: gói cho vay kinh doanh chứng khoán tăng 21.5% YTD, lĩnh vực tài chính tăng 119% YTD.

NIM có xu hướng trái chiều giữa công ty mẹ và Fecredit, NIM giảm. Trong khi Công ty mẹ NIM tăng 136 bps so với kỳ năm ngoái. Trên sơ sở hợp nhất thì NIM tăng 66 bps.

Mức thu nhập ròng (NII) tăng 9200 tỷ VNĐ tăng 20% YoY. Nguồn thu nhập ngoài lãi: mảng chứng khoán đạt 1390 tỷ VND. Nếu không tính nguồn thu tư chứng khoán thì mức tăng trưởng là 14% YoY

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo