Phân tích đầu tư cổ phiếu| Mô hình nến giá đảo chiều nhà đầu tư cần biết

Phân tích Mô hình nến Nhật – một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả trong đầu tư chứng khoán ( cổ phiếu). Phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán – Công cụ hữu ích cho nhà đầu tư

Các mô hình giá đảo chiều xu hướng giá cổ phiếu. Khi áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật bằng mô hình nến nhà đầu tư cần tìm hiểu các loại mẫu hình nến. Cách áp dụng những mẫu hình nến sao cho hiệu quả.

Lưu ý: Mẫu hình nến là phương pháp phân tích biểu đồ giá chứng khoán. Cách phân tích nào cũng có độ sai lệch nên việc áp dụng phân tích kỹ thuật sẽ không hoàn toàn chính xác 100%. Nhưng phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định đầu tư đúng thời điểm.

Phân tích kỹ thuật đầu  tư cổ phiếu hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu và đưa ra định hướng mục tiêu đầu tư của từng mã cổ phiếu trong đầu tư. Cách phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư cần nắm bắt kiến thức phân tích hỗ trợ đầu tư hiệu quả. ( Phân tích Các mô hình giá đảo chiều)

>Xem thêm >> Phân tích báo cáo tài chính Công ty DGW – Công ty CP thế giới số

> Xem thêm>> Cách phân tích báo cáo tài chính Công ty hỗ trợ đầu tư chứng khoán

Istok giới thiệu đến nhà đầu  tư một số mẫu hình nến trong đầu tư chứng khoán:

Phần 1: Mẫu hình vai đầu vai

Mẫu hình này có 2 loại: Một loại theo chiều THUẬN và một loại theo chiều NGƯỢC

Mẫu hình vai đầu vai Thuận: Đây là xu hướng giá đang tăng sau đó đảo chiều thành xu hướng giảm

""Xem Chiến lược đầu tư cổ phiếu hiệu quả

>Xem thêm>> Những lưu ý khi đầu tư chứng khoán

Nhà đầu tư có thể tham khảo biểu mẫu nến vai đầu vai hình thành:

Phân Tích Ký Thuật Qua Mẫu Hình Nến Nhật. Các mô hình giá đảo chiều
Các mô hình giá đảo chiều. Phân Tích Ký Thuật Qua Mẫu Hình Nến Nhật – Vai đầu vai ngược
Nến Nhật - Mẫu Hình Vai đầu Vai Ngược. Các mô hình giá đảo chiều
Nến Nhật – Mẫu Hình Vai đầu Vai Thuận

Phần 2: Mẫu hình tam giác ( Biều đồ nến tam giác)

Có 3 loại mẫu hình tam giác: Tam giác tăng, tam giác giảm và tam giác cân

Mẫu Hình Tam Giác. Các mô hình giá đảo chiều
Mẫu Hình Tam Giác

A. Mẫu hình tam giác cân

Đây là mẫu hình xuất hiện đáy tăng dần ( đáy sau cao hơn đáy trước). Đỉnh của nó giảm dần ( điều này cho thấy lực mua và bán giằng co với nhau.

Thời điểm này nhà đầu tư nên chờ khi giá vượt ngưỡng ( Bứt phá khỏi đỉnh tam giác). Lúc này nhà đầu tư có thể mở vị thế đặt lệnh theo hướng của đường giá.

Mẫu Hình Tam Giác Cân. Các mô hình giá đảo chiều
Mẫu Hình Tam Giác Cân

B. Mẫu hình tam giác tăng

Đây là mẫu hình ( đáy sau cao hơn đáy trước), đáy tăng dần lên. Đỉnh của mẫu hình xuất hiện chiều đi ngang. Điều này thể hiện bên mua chiếm ưu thế hơn bên bán. Lúc này giá sẽ tăng và phá ngưỡng tiếp tục đi lên

Mẫu Hình Tam Giác Tăng. Các mô hình giá đảo chiều
Mẫu Hình Tam Giác Tăng

C. Mẫu hình tam giác giảm

Đây là mẫu hình tam giác theo đà giảm. Đỉnh giảm dần và đáy xuất hiện chiều hướng đi ngang. Điều này cho thấy lực bán mạnh hơn bên mua. Giá giảm và nếu phá ngưỡng sẽ giảm sâu

Mẫu Hình Tam Giác Giảm. Các mô hình giá đảo chiều
Mẫu Hình Tam Giác Giảm

D. Mẫu hình nến cổ phiếu hình thành biểu đồ hình chữ nhật

Với mẫu hình này thường xuất hiện khi giá lên xuống nhẹ với biên độ giao động thấp, có thể đi ngang ( Sideway). Giá giao động nhẹ giữa 2 đường kháng cự và vùng hỗ trợ, thời điểm giá bứt phá xuất hiện thì nhà đầu tư có thể tham gia đặt lệnh theo đường giá đó. ( Xét phân tích Các mô hình giá đảo chiều)

Mẫu Hình Nến Biểu đồ Hình Chữ Nhật. Các mô hình giá đảo chiều
Mẫu Hình Nến Biểu đồ Hình Chữ Nhật

E. Mẫu hình biểu đồ nến 2 đỉnh, 2 đáy

Mẫu Hình 2 đáy, 2 đỉnh, Các mô hình giá đảo chiều
Mẫu Hình 2 đáy, 2 đỉnh

Khi xét mẫu hình nến và xu hướng xuất hiện mô hình 2 đáy, 2 đỉnh thì điều này thể hiện đường giá không thể nào phá ngưỡng. Giá chạm ngưỡng lần thứ nhất và hồi lại, sau đó tiếp tục xuất hiện lần 2, nhưng sau cùng giá cũng không bứt phá được và bắt đầu đảo chiều xu thế. ( Các mô hình giá đảo chiều)

Nếu thời điểm này nhà đầu tư muốn đặt lệnh thì cần chờ xuất hiện xu thế bứt phá rồi mới vào lệnh sẽ an toàn hơn. Không nên vội vã đua theo lệnh giá tăng cao

Biểu đồ Nến 2 đáy, 2 đỉnh. Các mô hình giá đảo chiều
Biểu đồ Nến 2 đáy, 2 đỉnh
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo